แบบโครงสร้างและพื้นที่ทั้งหมดของ METICULOUS OFFICES

โดยมีออฟฟิศทั้งหมด 15 ห้อง